Viser arkivet for stikkord utviklingshemmet

Dag Olav skal ha tomten!

I februar i år var Dag Olav blant de heldige som ble tildelt selvbyggertomt av Stavanger kommune. Faren, Arnt Olav Stensland, hadde flyttet ferien, kjøpt diverse utstyr og forberedt seg på å delta i byggingen i høst. Men etter sommerferien kom telefonen der Stavanger kommune trakk tomta tilbake. Årsak: Levekårsavdelingen mente det var faglig og økonomisk uforsvarlig å flytte ham ut av bofellesskapet, hvor det bor i alt tolv sterkt pleietrengende utviklingshemmede.

NFU engasjerer seg sterkt i saken. Les mer her og gi Dag Olav din støtte ved å melde deg inn i facebook gruppen: Dag Olav skal ha tomten