Viser arkivet for stikkord nfu

Gratis fra 1 november - 1 januar!

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres. Vår visjon er et samfunn for alle.

NFU er til både for deg som har en utviklingshemming selv – og for deg som er i familie med en person med utviklingshemming. Vi mener kunnskap er viktig for at familiene skal få den støtten de trenger. Derfor gir vi veiledning og holder kurs for våre medlemmer. Vi har tilbud til foreldre i ulike faser av livet, til søsken, og til mennesker som selv har en utviklingshemming.

Fra 1 november til 1 januar er det gratis å være medlem. Er du usikker på om NFU er noe for deg så ta gjerne en prøveperiode.

Via medlemsbladet “Samfunn for alle”, nettsteder som origo, facebook og vår egen hjemmeside: NFU kan du følge oss.

Bli medlem i NFU

Dag Olav skal ha tomten!

I februar i år var Dag Olav blant de heldige som ble tildelt selvbyggertomt av Stavanger kommune. Faren, Arnt Olav Stensland, hadde flyttet ferien, kjøpt diverse utstyr og forberedt seg på å delta i byggingen i høst. Men etter sommerferien kom telefonen der Stavanger kommune trakk tomta tilbake. Årsak: Levekårsavdelingen mente det var faglig og økonomisk uforsvarlig å flytte ham ut av bofellesskapet, hvor det bor i alt tolv sterkt pleietrengende utviklingshemmede.

NFU engasjerer seg sterkt i saken. Les mer her og gi Dag Olav din støtte ved å melde deg inn i facebook gruppen: Dag Olav skal ha tomten

Mitt Liv!

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av BPA. I den anledning har vi lansert kampanjen ”Mitt Liv”.

Alliansen har innledet dialog med stortingspolitikere og departement, men for å løfte saken og gjøre den nok kjent har vi opprettet en egen FB-kampanjeside som driftes av våre mest engasjerte!

Kampanjen har fire ambassadører.

Les mer og bli med oss i kampen på facebook

Vi må ha rett til BPA!

BPA må bli en selvsagt rett!

Selvsagt skal funksjonshemmede i Norge få retten til fullt ut å styre sitt eget liv og sin egen hverdag med BPA. I Sverige har BPA vært en rettighet i snart 15 år. Det er pinlig at Norge først nå, nærmer seg dette spørsmålet. Ved en rettighetsfesting av BPA, må myndighetene samtidig utarbeide en rettskilde som klart beskriver BPAs egenart og innhold.

BPA betyr overføring av makt…
bort fra kommunale beslutningstakere og over til hovedpersonene det gjelder. En rettighetsfesting av BPA blir derfor en viktig byggestein i anti-diskrimineringsarbeidet og i kampen mot de samfunnskapte barrierene som diskriminerer funksjonshemmede.

Samleside om rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse: ULOBA

Ny sone for NFU

logo

Da er egen sone for Norsk Forbund for utviklingshemmede opprettet her på Origo. Oppfordrer andre origo-borgere som er medlemmer og tillitsvalgte i NFU til å bidra med innhold til sonen. Sonen kan også brukes for origo-borgere med spørsmål til forbundet og generelle spørsmål om utviklingshemming og funksjonshemming.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede