Viser arkivet for stikkord konferanse

Hjelp til med påmelding til Stemme-Høring

Stemme-Høring er en konferanse kun for personer med utviklingshemming. Den arrangeres av Brobygger-Ligaen og rådgivningsgruppene i Asker og Bærum. NFU Akershus har oppfordret medlemmene sine til å delta. Nå vil jeg benytte anledningen til å gjenta oppfordringen, og be alle som er rundt utviklingshemmede til å bidra til at de får kjennskap til konferansen, og hjelp til å melde seg på hvis de trenger det.

Konferansen holdes i Asker på Asker videregående skole. Lørdag 7. november og søndag 8. november er det klart med en konferanse som er av, med, om og til personer med utviklingshemming.

Mottoet er: Bli hørt – bli lyttet til – bli godtatt.

Arrangørene sier dette om konferansen:
«Vi tror det er første gangen i Norge, at Utviklingshemmede
selv tar initiativet og lager sin egen Konferanse.
Som Samfunns-Borgere på lik linje med andre,
har vi mange Rettigheter.
MEN – like viktig er kanskje – at vi også har Plikter.
Plikten – til å gjøre det andre sier – at vi må gjøre,
er noe vi som har en Utviklingshemming kjenner veldig godt.
MEN – Rettigheter og Plikter som Samfunns-Borger
har vi som er voksne i dag, lært lite eller ingenting om.
Vi mener det er nødvendig at vi snakker sammen om dette.
Våre livserfaringer er ofte veldig annerledes enn for folk flest.»

Påmeldingsfristen til konferansen er mandag 12. oktober.
Det koster 300 kroner å være med på Stemme-Høring.
NFU Akershus sponser sine medlemmer som deltar med 150 kroner av prisen.

Påmelding til:
Astrid på telefon 32812158 eller brobygger-ligaen@hotmail.com eller brev til:
Brobygger-Ligaen
c/o A-M de Caspary
Haugenlia 19
1389 Heggedal

Lenke til invitasjonen er her.