Viser arkivet for stikkord bpa

Mitt Liv!

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av BPA. I den anledning har vi lansert kampanjen ”Mitt Liv”.

Alliansen har innledet dialog med stortingspolitikere og departement, men for å løfte saken og gjøre den nok kjent har vi opprettet en egen FB-kampanjeside som driftes av våre mest engasjerte!

Kampanjen har fire ambassadører.

Les mer og bli med oss i kampen på facebook

Vi må ha rett til BPA!

BPA må bli en selvsagt rett!

Selvsagt skal funksjonshemmede i Norge få retten til fullt ut å styre sitt eget liv og sin egen hverdag med BPA. I Sverige har BPA vært en rettighet i snart 15 år. Det er pinlig at Norge først nå, nærmer seg dette spørsmålet. Ved en rettighetsfesting av BPA, må myndighetene samtidig utarbeide en rettskilde som klart beskriver BPAs egenart og innhold.

BPA betyr overføring av makt…
bort fra kommunale beslutningstakere og over til hovedpersonene det gjelder. En rettighetsfesting av BPA blir derfor en viktig byggestein i anti-diskrimineringsarbeidet og i kampen mot de samfunnskapte barrierene som diskriminerer funksjonshemmede.

Samleside om rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse: ULOBA