Bli med i NFU-intern!

Dette er skrevet for tillitsvalgte og aktive medlemmer i NFU som vil delta i NFU-intern på Origo. Da må du først:

  • få deg Origo-profil
  • logge deg inn på Origo
  • be om tilgang av Jens Petter Gitlesen eller Vidar Haagensen

Har ikke Origo-profil
Da må du gå til startsida for Origo eller en eller annen åpen side på origo, slik som siden du er inne på nå. Følg pila slik som du ser under.

Da kommer du til følgende side der du følger anvisningene gitt i bildet.
Du kan klikke på bildet for å få bedre visning.

Har ikke logget meg inn
Da må du følge anvisningen under fra startsida for Origo eller en eller annen åpen side på origo, slik som siden du er inne på nå. Følg pila slik som du ser under.

Da kommer du til følgende side der du følger anvisningene gitt i bildet. Flere har kanskje selvvalgt passord og ikke det som de fikk på SMS eller de er nye brukere av Origo og fikk aldri tilsendt passord, men lagde seg ett selv.
Her kan du også be om nytt passord om du har glemt det.
Du kan klikke på bildet for å få bedre visning av bildet.

Du vil be om å få bli med i NFU-intern
Da spør du på e-post til Jens Petter Gitlesen eller på e-post til Vidar Haagensen
Er du familiær med å sende privat melding på Origo kan du også sende oss forespørsel her inne.
Her er våre profiler:
Jens Petter Gitlesen
Vidar Haagensen

Ap-lag ber departementet avvente endringer i betalingspraksis for tiltaksplasser

I budsjettforslaget for 2012 er Nav sin forhåndsbetaling for bestilte tiltaksplasser foreslått endret til etterskuddsbetaling for benyttede plasser. Totalt beregner departementet å spare 88 millioner kroner per år på omleggingen.

Sola Arbeiderparti ber departementet vente med denne omleggingen.

Les mer på vår nettside:
Sola Arbeiderparti ber departementet avvente endringer

Mer katolsk enn paven

Undersøkelser offentliggjort før helgen viser at mange ansatte innen helse- og omsorgssektoren ikke ønsker å jobbe full tid. Samtidig hører vi at behovet for personell innenfor denne sektoren kommer til å øke sterkt i årene fremover på grunn av forventet eldrebølge. Det kan være mange årsaker til at folk ikke ønsker å jobbe full tid. Et argument som ble fremført av en sykepleier som nylig ble intervjuet i media var at hun ønsket mer fritid.

Kan det da være noe med våre arbeidstidsordninger som gjør at ansatte ikke ønsker å stå i fulle stillinger?

AP-toppene Martin Kolberg og Raymond Johansen står frem i media i dag og rettferdiggjør dispensasjonsordningen med vetorett til fagforeningenes sentrale ledd ved å vise til at dagens ordning er fleksibel nok og at den sentrale ekspertisen som behandler dispensasjonssøknadene fra kommuner og private fra hele landet bare gir avslag i unntakstilfeller.

Fra brukersiden, vi som har skoen på, kan jeg forsikre om at dagens dispensasjonsordning ikke er god nok. Den gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet for å sikre kontinuitet, stabilitet og trygghet i et arbeidsforhold – verken for ansatte eller arbeidsgivere.

Det bekymrer at Arbeiderpartiet ikke ser behovet for å finne frem til mer fleksible arbeidstidsordninger som tar hensyn til dagens behov. Partiet tviholder på gamle ordninger som mange unge og nyutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren mener i liten grad ivaretar deres ønske om mer sammenhengende fritid eller tar hensyn til at familiestrukturen i samfunnet har endret seg. Jeg er redd for at ungdom som planlegger et utdanningsløp vil velge bort yrker som man forbinder med tradisjonelt turnusarbeid til fordel for yrker som tilbyr mer fleksibilitet og kan gjøre det lettere å få familielivet til å fungere. Med større smidighet med tradisjonelle turnus- og arbeidstidsordninger vil den enkelte arbeidstaker også få mer tid til seg selv, kunne delta i politikk og samfunnsliv, holde kontakt med kollegaer og venner og ta vare på egen kropp og helse gjennom idrett og sport.

Måten Kolberg og Johansen argumenterer på får potensielle AP-velgere til å se til høyre – til partier som på oppfattes som mer moderne og fremtidsrettet enn Arbeiderpartiet, som igjen og igjen forsvarer arbeidstidsordninger som har overlevd seg selv, uten å peke på troverdige alternativer. På denne måten kommer Arbeiderpartiet til å tape velgere og oppslutning i opinionen. Jeg har stor respekt for Arbeiderpartiets ideologi og historie, men det gjør meg ondt å se partiets manglende vilje og evne til nytenkning og selvransakelse nettopp på så viktige felt som arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger. Er partiets ideologer blitt mer katolske enn paven?

• Pedagogikk og styringssvikt • spesialundervisning.origo.no

Temamøte: Skoleveien!

Mandag 1. november 2010 kl. 19.00 til 21.00, Aker Universitetssykehus

NFU Oslo fylkeslags temamøte:

Filmen Skoleveien” med påfølgende diskusjon om skolestart

Filmen “Skoleveien” er en informasjonsfilm om skolestart og det å bli en del av et fellesskap.
Skolestart for et barn med utviklingshemning krever langt mer foreberedelse enn for et normalt fungerende barn. Planlegging, overføring av kunnskap, informasjon og å skape trygge rammer er svært viktig.

I filmen møter vi Viktor (7) fra Hvaler og Thea (7) fra Kristiansand. Vi følger dem i over ett år. Filmen forteller om en tett og god prosess for planlegging og kompetanseoverføring for det ene barnet mens overgangen ikke er like grei for det andre barnet.

Filmen er produsert av Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med NFU og er støttet av ExtraStiftelsen. Regissør og prosjektleder Sveinung Wiig Andersen vil være til stede på møtet. Han formidler at det er store ulikheter i hvordan kommunene håndterer skolestart for barn med spesielle behov. Mens noen kommuner planlegger i årevis, finnes det eksempler på skoler som knapt planlegger i det hele tatt. I arbeid med filmen har vi også sett at mange foreldre som ønsker at barnet skal begynne i vanlig skole, systematisk blir anbefalt spesialskole. Gjennom filmen ønsker han å peke på at skolestart er en sårbar overgang som må tas på alvor om en skal lykkes.

Etter filmfremvisningen blir det spørsmål og diskusjon. Vi har vært så heldige å få med NFUs forbundsleder Jens Petter Gitlesen og håper også å få med en fagperson fra barnehabiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus på dette.

Sted: Lærings- og mestringssenteret, Aker sykehus, bygning 41
Tid: Mandag 1. november 2010 kl. 19.00-21.00

Møtet er gratis. Medlemskap i NFU er ikke påkrevd for å delta.

Vi er takknemlige for påmelding til Oslofylkeslag@nfunorge.org eller tlf.

22 39 60 50 (kl. 9-15.30) for å få en oversikt over omtrent hvor mange som kommer. Spre gjerne invitasjonen til andre du tror kan være interessert, for eksempel førskolelærere i barnehager og lærere på barneskoler.

VELKOMMEN!

Temakveld: Pasientrettighetsloven kapittel 4A

Torsdag 14. oktober 2010 kl. 18.00 til 21.00, Sandvika videregående skole

NFU Akershus, NFU Asker og NFU Bærum ønsker velkommen til temakveld om:

Den vanskelige helsehjelpen
– som ikke trenger å være det

Flere utviklingshemmede motsetter seg nødvendig helsehjelp. Pasientrettighetsloven gir mulighet for tillitskapende tiltak for å unngå tvang og makt. Men noen ganger er det ikke til å unngå.
Vi ser på lovverket.

Pasientrettighetsloven kapittel 4A blir gjennomgått og det blir åpning for spørsmål og diskusjon.

Jan Gunnar Berg fra Ridderne innleder.

Påmelding og spørsmål: Vidar Haagensen, 934 20 838 eller post@vidar-haagensen.no. Ikke-bindende påmelding innen 12.10. for å vite ca antall.

Temakveld: Pasientrettighetsloven kapittel 4A

Onsdag 13. oktober 2010 kl. 18.00 til 21.00, Nebbenes Nordgående, Eidsvoll verk

NFU Akershus og NFU Øvre Romerike ønsker velkommen til temakveld om:

Den vanskelige helsehjelpen
– som ikke trenger å være det

Flere utviklingshemmede motsetter seg nødvendig helsehjelp. Pasientrettighetsloven gir mulighet for tillitskapende tiltak for å unngå tvang og makt. Men noen ganger er det ikke til å unngå.
Vi ser på lovverket.

Pasientrettighetsloven kapittel 4A blir gjennomgått og det blir åpning for spørsmål og diskusjon.

Jan Gunnar Berg fra Ridderne innleder.

Påmelding og spørsmål: Vidar Haagensen, 934 20 838 eller post@vidar-haagensen.no. Ikke-bindende påmelding innen 12.10. for å vite ca antall.

Gratis fra 1 november - 1 januar!

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres. Vår visjon er et samfunn for alle.

NFU er til både for deg som har en utviklingshemming selv – og for deg som er i familie med en person med utviklingshemming. Vi mener kunnskap er viktig for at familiene skal få den støtten de trenger. Derfor gir vi veiledning og holder kurs for våre medlemmer. Vi har tilbud til foreldre i ulike faser av livet, til søsken, og til mennesker som selv har en utviklingshemming.

Fra 1 november til 1 januar er det gratis å være medlem. Er du usikker på om NFU er noe for deg så ta gjerne en prøveperiode.

Via medlemsbladet “Samfunn for alle”, nettsteder som origo, facebook og vår egen hjemmeside: NFU kan du følge oss.

Bli medlem i NFU

Dag Olav skal ha tomten!

I februar i år var Dag Olav blant de heldige som ble tildelt selvbyggertomt av Stavanger kommune. Faren, Arnt Olav Stensland, hadde flyttet ferien, kjøpt diverse utstyr og forberedt seg på å delta i byggingen i høst. Men etter sommerferien kom telefonen der Stavanger kommune trakk tomta tilbake. Årsak: Levekårsavdelingen mente det var faglig og økonomisk uforsvarlig å flytte ham ut av bofellesskapet, hvor det bor i alt tolv sterkt pleietrengende utviklingshemmede.

NFU engasjerer seg sterkt i saken. Les mer her og gi Dag Olav din støtte ved å melde deg inn i facebook gruppen: Dag Olav skal ha tomten

Mitt Liv!

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av BPA. I den anledning har vi lansert kampanjen ”Mitt Liv”.

Alliansen har innledet dialog med stortingspolitikere og departement, men for å løfte saken og gjøre den nok kjent har vi opprettet en egen FB-kampanjeside som driftes av våre mest engasjerte!

Kampanjen har fire ambassadører.

Les mer og bli med oss i kampen på facebook