Viser arkivet for mai, 2011

Mer katolsk enn paven

Undersøkelser offentliggjort før helgen viser at mange ansatte innen helse- og omsorgssektoren ikke ønsker å jobbe full tid. Samtidig hører vi at behovet for personell innenfor denne sektoren kommer til å øke sterkt i årene fremover på grunn av forventet eldrebølge. Det kan være mange årsaker til at folk ikke ønsker å jobbe full tid. Et argument som ble fremført av en sykepleier som nylig ble intervjuet i media var at hun ønsket mer fritid.

Kan det da være noe med våre arbeidstidsordninger som gjør at ansatte ikke ønsker å stå i fulle stillinger?

AP-toppene Martin Kolberg og Raymond Johansen står frem i media i dag og rettferdiggjør dispensasjonsordningen med vetorett til fagforeningenes sentrale ledd ved å vise til at dagens ordning er fleksibel nok og at den sentrale ekspertisen som behandler dispensasjonssøknadene fra kommuner og private fra hele landet bare gir avslag i unntakstilfeller.

Fra brukersiden, vi som har skoen på, kan jeg forsikre om at dagens dispensasjonsordning ikke er god nok. Den gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet for å sikre kontinuitet, stabilitet og trygghet i et arbeidsforhold – verken for ansatte eller arbeidsgivere.

Det bekymrer at Arbeiderpartiet ikke ser behovet for å finne frem til mer fleksible arbeidstidsordninger som tar hensyn til dagens behov. Partiet tviholder på gamle ordninger som mange unge og nyutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren mener i liten grad ivaretar deres ønske om mer sammenhengende fritid eller tar hensyn til at familiestrukturen i samfunnet har endret seg. Jeg er redd for at ungdom som planlegger et utdanningsløp vil velge bort yrker som man forbinder med tradisjonelt turnusarbeid til fordel for yrker som tilbyr mer fleksibilitet og kan gjøre det lettere å få familielivet til å fungere. Med større smidighet med tradisjonelle turnus- og arbeidstidsordninger vil den enkelte arbeidstaker også få mer tid til seg selv, kunne delta i politikk og samfunnsliv, holde kontakt med kollegaer og venner og ta vare på egen kropp og helse gjennom idrett og sport.

Måten Kolberg og Johansen argumenterer på får potensielle AP-velgere til å se til høyre – til partier som på oppfattes som mer moderne og fremtidsrettet enn Arbeiderpartiet, som igjen og igjen forsvarer arbeidstidsordninger som har overlevd seg selv, uten å peke på troverdige alternativer. På denne måten kommer Arbeiderpartiet til å tape velgere og oppslutning i opinionen. Jeg har stor respekt for Arbeiderpartiets ideologi og historie, men det gjør meg ondt å se partiets manglende vilje og evne til nytenkning og selvransakelse nettopp på så viktige felt som arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger. Er partiets ideologer blitt mer katolske enn paven?