Viser arkivet for oktober, 2009

Hjelp til med påmelding til Stemme-Høring

Stemme-Høring er en konferanse kun for personer med utviklingshemming. Den arrangeres av Brobygger-Ligaen og rådgivningsgruppene i Asker og Bærum. NFU Akershus har oppfordret medlemmene sine til å delta. Nå vil jeg benytte anledningen til å gjenta oppfordringen, og be alle som er rundt utviklingshemmede til å bidra til at de får kjennskap til konferansen, og hjelp til å melde seg på hvis de trenger det.

Konferansen holdes i Asker på Asker videregående skole. Lørdag 7. november og søndag 8. november er det klart med en konferanse som er av, med, om og til personer med utviklingshemming.

Mottoet er: Bli hørt – bli lyttet til – bli godtatt.

Arrangørene sier dette om konferansen:
«Vi tror det er første gangen i Norge, at Utviklingshemmede
selv tar initiativet og lager sin egen Konferanse.
Som Samfunns-Borgere på lik linje med andre,
har vi mange Rettigheter.
MEN – like viktig er kanskje – at vi også har Plikter.
Plikten – til å gjøre det andre sier – at vi må gjøre,
er noe vi som har en Utviklingshemming kjenner veldig godt.
MEN – Rettigheter og Plikter som Samfunns-Borger
har vi som er voksne i dag, lært lite eller ingenting om.
Vi mener det er nødvendig at vi snakker sammen om dette.
Våre livserfaringer er ofte veldig annerledes enn for folk flest.»

Påmeldingsfristen til konferansen er mandag 12. oktober.
Det koster 300 kroner å være med på Stemme-Høring.
NFU Akershus sponser sine medlemmer som deltar med 150 kroner av prisen.

Påmelding til:
Astrid på telefon 32812158 eller brobygger-ligaen@hotmail.com eller brev til:
Brobygger-Ligaen
c/o A-M de Caspary
Haugenlia 19
1389 Heggedal

Lenke til invitasjonen er her.

Nye regler for hjelpemidler?

Har i dag fått høre at hjelpemiddelsentralen fjerner muligheten for å søke PC til hjemmet.
Noen som vet om dette faktisk er sant?

Funksjonshemning og diskriminering

Torsdag 19. november 2009 kl. 10.00 til 15.00, Akersgata 64-68, 0180 Oslo

nav

Målgruppe

Målgruppen for symposiet er ledere og nøkkelpersonell innen hjelpemiddelsentralene i Norge, funksjonshemmedes organisasjoner og NAV Hjelpemidler og tilretteleggings øvrige samarbeidspartnere.

Kursavgift

Samlingen er gratis.

Innhold

Det overordnede fellestemaet for symposiet er ”Hvordan diskrimineres mennesker med funksjonshemning – og hva gjør vi med det?”. Til å snakke om ulike sider av dette temaet har vi foreløpig fått følgende innledere:

Funksjonshemmedes erfaringer med inkludering og diskriminering Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Erfaringer fra diskriminerings- og tilgjengelighetslovens første år Beate Gangås, ombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet Hva er diskriminering? Hva vil det si å diskriminere noen – og hvem har makt til det? Tore Frost, filosof Gjør det bærekraftige samfunnet plass til alle i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv? Ove Jakobsen, professor, Høgskolen i Bodø, Senter for økologisk økonomi og etikk Uten integrering i arbeidslivet, opphører diskrimineringen av funksjonshemmede aldri! Mads Andreassen, Unge funksjonshemmede Hva skal til for at universell utforming og individuell tilrettelegging samvirker og ikke motvirker hverandre? Bjørn Hvinden, professor, forskningssjef NOVA, og leder av Nordic Centre of Excellence in Welfare Research Hva skal til for at individet kommer styrket ut i møte med systemet? Liv Welde Johansen, direktør, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
• Statsbudsjettet forsterker den uheldige tendensen med store omsorgskomplekser, frykter Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). • www.frifagbevegelse.no

Bli tilhenger du óg!

NFU har fått seg egen side på Facebook. Her er NFU-sida.

Du trenger ikke være registrert på Facebook for å se på sida. Vil du bli tilhenger av NFU-sida må du registrere en profil på Facebook.
Da får du oppdateringer fra sida i nyhetsstrømmen din og meldinger som sendes til tilhengerne.

Vi oppfordrer alle som støtter kampen for rettighetene til mennesker med utviklingshemming til å bli tilhengere av NFU-sida. Besøk også NFUs nettsted

10 bud for samordnede tjenester

Mandag 19. oktober 2009 kl. 18.30 til 20.30, Nebbenes Nordgående, Eidsvoll verk

nfu

INVITASJON

NFU avd. Øvre Romerike inviterer til
åpen temakveld på Nebbenes Nordgående
mandag den 19. oktober kl. 18.30.

Vi har vært så heldige å få besøk av den nyvalgte
forbundslederen , Jens Petter Gitlesen .

Jens Petter vil snakke om de ”10 bud for samordnede tjenester”.

Mange erfarer problemer med samhandlingen mellom foreldre og tjenesteyterne. Hvem som er årsak til problemene er ikke så sentralt. Uansett er det barnet som blir den største taperen. Det finnes ingen fasit for hvordan samarbeidet bør ordnes, men lover og regler er ofte skrevet for å sikre gode samarbeidsforhold.
Videre finnes praktiske fremgangsmåter som ofte har vist seg nyttige.

Foredraget vil presentere noen hovedtyper av formelle og uformelle prosedyrer som kan være nyttige i sikringen av samarbeid.

Det blir anledning til å stille spørsmål av generell art.

Det vil bli en enkel servering.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til en hyggelig og informativ kveld.

Med hilsen
Styret Øvre romerike.